شیریک

بادام زمینی در وزن های مختلف

0 موجودی
38,000تومان قیمت دونفره

آجیل مخلوط مدل اکونومی وزن نیم کیلوگرم

19 موجودی
63,000تومان قیمت دونفره

گردو با پوست 900 گرم

7 موجودی
110,000تومان قیمت دونفره

بادام زمینی سورت شده وزن 600 گرم

9 موجودی
46,000تومان قیمت دونفره

پسته فندقی در وزن های مختلف

9 موجودی
106,000تومان قیمت دونفره

تخمه آفتابگردان نمکی 700 گرم

4 موجودی
29,000تومان قیمت دونفره

تخمه کدو در وزن های مختلف

7 موجودی
48,000تومان قیمت دونفره

مغز گردو داله وزن 180 گرم

2 موجودی
52,000تومان قیمت دونفره

تخمه کدو داله وزن 200 گرم

2 موجودی
18,000تومان قیمت دونفره

تخمه آفتابگردان کم نمک 800 گرم

4 موجودی
35,000تومان قیمت دونفره

بادام زمینی داله وزن 250 گرم

2 موجودی
19,900تومان قیمت دونفره

تخمه ژاپنی داله وزن 150 گرم

2 موجودی
7,500تومان قیمت دونفره

پسته فندقی داله وزن 200 گرم

2 موجودی
39,900تومان قیمت دونفره

توت خشک داله وزن 200 گرم

2 موجودی
30,000تومان قیمت دونفره

انجیر خشک داله وزن 200 گرم

3 موجودی
29,900تومان قیمت دونفره

پسته احمدآقایی داله وزن 200 گرم

3 موجودی
39,900تومان قیمت دونفره